Eigen bijdragen gefinancierde rechtshulp


Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2017. 

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 20147 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2015 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar ge├»ndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 "bevroren". 

De eigen bijdragen zijn via onderstaande link te raadplegen: CONTACT

 

Vestiging Enschede

Lasondersingel 56

7514 BS Enschede

 

Vestiging Haaksbergen
Blankenburgerstraat 26a
7481 EB Haaksbergen

 

T (053) 480 19 29

F (053) 480 19 39
Kamer van Koophandel nummer:
08188813

BTW nummer:
8188.65.143.B.01