VREEMDELINGENRECHT


Regulier verblijf

Vreemdelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden, op aanvraag, toestemming krijgen om voor korte of lange tijd in Nederland te verblijven. Met vreemdelingen wordt hier bedoeld: personen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Bij kort verblijf kunt u denken aan familiebezoek of als toerist. Verblijf voor lange duur is mogelijk, bijvoorbeeld, bij een (huwelijks)relatie met een in Nederland wonende persoon of voor studie en werk. In al deze gevallen wordt gesproken van zogenaamd regulier verblijf.

Asiel

Vreemdelingen die gevlucht zijn voor (dreigend) geweld in eigen land kunnen in aanmerking komen voor verblijf  waarbij aan hen asiel wordt verleend. De rechten en plichten met betrekking tot verblijf, regulier en asiel, zijn opgenomen in nationale regels (bijvoorbeeld de Vreemdelingenwet) en internationale regels (zoals Europese Verdragen en het Vluchtelingenverdrag). Na langdurig in Nederland te hebben verbleven, bestaat voor vreemdelingen de mogelijkheid om, onder strikte voorwaarden, de Nederlands nationaliteit te verkrijgen. Een belangrijke bron van informatie over de diverse mogelijkheden van verblijf is de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Advies en juridische bijstand

Ons advocatenkantoor kan diensten verlenen als regulier verblijf, voor korte of lange termijn, niet wordt toegestaan dan wel een verleende toestemming, verblijfsvergunning, wordt ingetrokken. Onze dienstverlening omvat het geven van advies en, zo nodig, het verlenen van juridische bijstand in procedures zoals bezwaar, beroep en hoger beroep. Genoemde diensten kunnen ook worden verricht ten aanzien van zaken betreffende verkrijging van de Nederlands nationaliteit.

Vanwege het ontbreken van de benodigde kennis en ervaring verleent ons kantoor geen rechtsbijstand in zaken met betrekking tot asielrecht. Voor het vinden van een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is op het gebied van asielrecht verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

CONTACT

 

Vestiging Enschede

Lasondersingel 56

7514 BS Enschede

 

Vestiging Haaksbergen
Blankenburgerstraat 26a
7481 EB Haaksbergen

 

T (053) 480 19 29

F (053) 480 19 39
Kamer van Koophandel nummer:
08188813

BTW nummer:
8188.65.143.B.01