Skip to content

Contractenrecht

Contractenrecht

Onder het begrip contractenrecht valt een breed scala van juridische werkzaamheden en discussies. Vrijwel iedere relatie waarbij er over en weer verplichtingen bestaan, valt onder dit begrip. Het hoeft niet altijd een schriftelijke overeenkomst te betreffen; ook mondelinge afspraken vallen onder het contractenrecht, zij het dat de gemaakte afspraken vaak moeilijker te bewijzen zijn.

Zomaar een greep uit wat er onder dit begrip kan vallen:

  • de overeenkomst van bruikleen
  • de reisovereenkomst
  • de (consumenten)koop
  • de aannemingsovereenkomst

Bij alle overeenkomsten kan er discussie ontstaan over de uitleg van de overeenkomst, of er sprake is van wanprestatie (een toerekenbare tekortkoming zoals de juridische term luidt), verzuim en ontbinding.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het opstellen, beoordelen en het discussiëren over de inhoud of uitleg van overeenkomsten. Daar valt bijvoorbeeld ook onder een discussie over het al dan niet toepasselijk zijn van algemene voorwaarden of de uitleg ervan. Zo nodig, maar soms is het verstandiger dat te voorkomen, staan wij u bij in een gerechtelijke procedure.

Advies nodig? Wij helpen graag!

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze advocaten.

Contact

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met:

mr. R.N. (Reshma) Sahebdien

Advocaat/partner

mr. J.F.I. (Jesse) Sahebdien

Advocaat