Skip to content

Privacybeleid

Bolwerk Advocaten Enschede gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.

Persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens doorgeven na een bezoek aan een van onze kantoren,  telefonisch en/of per e-mail. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer etc.

Doeleinden

Bolwerk Advocaten Enschede verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Bolwerk Advocaten niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren.

Bolwerk Advocaten Enschede verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

  • Juridische dienstverlening;
  • Evaluatie van evenementen en dienstverlening;
  • Uitvoeren van sollicitatieprocedures;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Beveiliging

Bolwerk Advocaten Enschede beveiligt uw persoonsgegevens door meerdere technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Andere websites

Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Bolwerk Advocaten Enschede is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Wijzigingen privacyverklaring

Bolwerk Advocaten Enschede kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Termijn

Bolwerk Advocaten Enschede bewaart uw gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn.

Uw rechten en vragen

Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: privacy@bolwerkenschede.nl.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Bolwerk Advocaten Enschede een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

GEGEVENSVERWERKER

De gegevensverwerkers als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving zijn: de maatschap Bolwerk Advocaten Enschede (KvK-nummer: 08188813) en Teke-Bozkurt Advocaat (Kvk: 72835710), beide gevestigd te Enschede aan het adres Lasondersingel 56, 7514 BS Enschede.