Skip to content

Letselschade

Letselschade / aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is een breed begrip. Het aansprakelijkheidsrecht probeert antwoord te geven op de vraag of er in een bepaald geval sprake is van een aansprakelijke partij en zo ja, wie dat dan zou kunnen zijn. Bij contracten die tussen twee of meer partijen zijn aangegaan, is een link naar een mogelijk aansprakelijke partij snel gelegd. Immers als er iets mis gaat, zal een partij al snel wijzen naar zijn contractspartner.

Maar wat als geen duidelijke (contracts)partij is aan te wijzen? Ook dan kan wel degelijk sprake zijn van een aansprakelijke partij. Wij spreken dan van een verbintenis (verplichting) die uit de wet voortvloeit. Er kan sprake zijn van een onrechtmatige daad, zonder dat er een contractspartij is. Als er een aansprakelijke partij is aan te wijzen, kunnen wij vervolgens bekijken in hoeverre aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een antwoord op de vraag of er een aansprakelijke partij is aan te wijzen en zo ja, welke schade eventueel voor vergoeding in aanmerking komt. Uiteraard kan het ook voorkomen dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld door een andere partij, terwijl u het daar niet mee eens bent. Wij staan u dan graag bij, ook als het op een gerechtelijke procedure aankomt.

Advies nodig? Wij helpen graag!

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze advocaten.

Contact

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met:

mr. Y.N. (Narda) Teke-Bozkurt

Advocaat/partner