Skip to content

Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en regels op het terrein van de sociale zekerheid. Vooral gaat het hier om wetten die regelen wanneer iemand in aanmerking kan komen voor een uitkering, zoals een WW-uitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een Pw-uitkering.

Ook omvat deze regelgeving de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om aanspraak te maken op bijvoorbeeld kinderbijslag, de AOW, op woningaanpassing, of huishoudelijke hulp. De regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid is mettertijd steeds ingewikkelder en omvangrijker geworden, waardoor een niet juridisch geschoolde burger al snel door de bomen het bos niet meer ziet.

Onze advocaten weten echter in deze complexe regelgeving de weg, hebben een zeer ruime ervaring op dit gebied en kunnen u helpen uw rechten geldend te maken.

Advies nodig? Wij helpen graag!

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze advocaten.

Contact

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met:

mr. Y.N. (Narda) Teke-Bozkurt

Advocaat/partner